Tìm hiểu về điện thoại VoIP phần cứng và phần mềm - Bài 2

Ngày đăng: 26/12/2018 17:55:14
Tất cả về điện thoai VoIP phần cứng, điện thoại IP, điện thoại IP phone:Điện thoại VoIP phần cứng thường được thiết kế để giống với điện thoại Analog cũ mà hầu hết mọi người có thể đã quen thuộc, ngo..
Chi tiết

Tìm hiểu về điện thoại VoIP phần cứng và phần mềm - Bài 1

Ngày đăng: 04/01/2019 23:51:33
Điện thoại VoIP có nhiều loại, với hình dạng, kích thước khác nhau với điện thoại VoIP phần cứng, hay còn được gọi là điện thoại IP, điện thoại IP phone và điện thoại VoIP phần mềm chạy trên nền tảng ..
Chi tiết

Tìm hiểu về điện thoại VoIP phần cứng và phần mềm - Bài 3

Ngày đăng: 19/05/2019 15:38:04
Điện thoại VoIP mềm thực tế là một ứng dụng phần mềm, nên có thể chạy trên mọi thiết bị điện toán tương thích với phần cứng có sẵn để gửi và nhận các cuộc gọi VoIP, các thiết bị đó bao gồm máy tí..
Chi tiết
Hiển thị 1 đến 3 trong tổng số 3 (1 Trang)