Cung cấp, phân phối, lắp đặt các thiết bị VoiP Gateway, thiết bị GSM Gateway chuyển đổi các giao diện GSM, TDM,.. sang giao diện IP để sử dụng truy nhập VoIP trong hệ thống truyền thông thoại với chi phí tiết kiệm nhất.