Cung cấp, phân phối các thiết bị tai nghe, phụ kiện phục vụ cho hệ thống liên lạc và âm thanh hội nghị với chi phí hợp lý, bảo hành dài hạn.