Cung cấp, phân phối, lắp đặt hệ thống thiết bị và phần mềm IP camera, thiết bị vân tay, thiết bị chấm công, thiết bị đọc thẻ từ của hãng Matrix tại Việt Nam.